Haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins gepresenteerd

17-03-2023

Drijvende zonnepanelen op waterbassins bij tuinders: ze leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES). Met pilotprojecten is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor opschaling.

Tuinder Grootscholten en Bart Steman staan in de orchideen kas met elkaar in gesprek. Achter hen een aantal staande banners met logo's van de verschillende betrokken organisaties.De inzichten van deze haalbaarheidsstudie zijn gepresenteerd bij tuinder Walter Grootscholten, die sinds kort 432 drijvende zonnepanelen op zijn waterbassin heeft liggen. 

Vier pilotprojecten om van te leren 

De haalbaarheidsstudie is onderdeel van de ‘Versnellingsaanpak zonne-energie op waterbassins’. In de eerste fase van deze aanpak zijn aan de hand van vier pilotprojecten in de energieregio RES Rotterdam Den Haag belangrijke inzichten opgedaan over de financiële, technische en juridische haalbaarheid van de projecten. Deze inzichten zijn nu gepubliceerd als haalbaarheidsstudie. 

Groep mensen staat op de rand van het waterbassin te kijken naar de zonnepanelen

De belangrijkste inzichten van de haalbaarheidsstudie 

Centraal stond de vraag welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de opschaling van drijvende zonnepanelen op waterbassins. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid van zonne-energie op waterbassins. Deze verschillen wel per locatie. De belangrijkste factoren zijn:  

  • Recentelijk vernieuwd folie van het waterbassin: als het folie recentelijk vernieuwd is kunnen de zonnepanelen 15 tot 25 jaar blijven liggen.

  • Waterbassin in de nabijheid van de hoofdaansluiting: de bekabeling die nodig is tot aan de hoofdaansluiting is relatief duur. Een afstand van maximaal 150 meter is wenselijk.

  • Onbenutte capaciteit op de hoofdaansluiting: veel tuinders hebben een grotere aansluiting dan ze in de praktijk gebruiken. Deze kan gebruikt worden voor opgewekte zonne-energie.

  • Middelgrote tot grote waterbassins: een drijvend systeem is ongeveer 30% tot 50% duurder dan zon op dak. Daarom is een waterbassin groter dan 2.000 m2 wenselijk om de meerkosten terug te kunnen verdienen.

Met het inzicht in de bovenstaande factoren kunnen we in beeld brengen waar de meest kansrijke locaties zich bevinden en waar we snel op kunnen schalen. Voor locaties die positief scoren op bovenstaande factoren zijn drijvende zonnepanelen financieel aantrekkelijk.   

D tekst gaat verder onder de foto's.

 

Mensen klimmen via ladders het hoge waterbassins op. De randen zijn bedekt met zwart folie.

 

Groep mensen staat tijdens de presentatie in de orchideeën kas te luisteren naar de spreker.

 

Spreker tijdens de presentatie in de kas.

 
 


Samenwerken om te versnellen 

Het startschot voor de Versnellingsaanpak werd gegeven op 11 maart 2022. Gemeenten Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Brielle en Westvoorne (inmiddels Voorne-aan-Zee) hebben samen met Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland het initiatief genomen om invulling te geven aan ambities uit de RES Rotterdam Den Haag en het Energie Akkoord Greenport West-Holland. De Versnellingsaanpak moet leiden tot 89 GWh zonne-energie op waterbassins in 2030 en draagt daarmee bij aan de totale ambitie van 2,8 – 3,2 TWh duurzame energie in de RES regio.  

Lokaal eigendom 

Tuinders kunnen hun waterbassin ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie. Dit helpt bij aan het waarmaken van 50% lokaal eigendom bij duurzame energieprojecten. Dit past bij de afspraken uit het Klimaatakkoord en draagt bij aan de doelstellingen van de RES. Leden van een lokale energiecoöperatie kunnen hierdoor investeren in duurzame energie en ervan profiteren. Een win-win situatie.  

Start van de opschalingsfase 

De Versnellingsaanpak gaat nu naar fase 2; de opschaling naar tien investeringsbeslissingen voor projecten in 2023. Fase 3 is de uitrol van zonne-energie op waterbassins waarbij in de periode 2024-2030 ongeveer driehonderd projecten gerealiseerd moeten worden in de regio. Dat is een grote opgave, maar daar gaan we samen aan werken om het te realiseren.

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen