Pilot Zon op parkeerplaatsen van start

07-07-2023

De pilot ‘Zon op parkeerplaatsen’ is gestart om duurzame opwek met zonnepanelen op parkeerterreinen te versnellen. In 2022 is een versnellingsaanpak opgesteld. Nu worden er concrete projecten gekozen om te ondersteunen. We stellen projectleider Tanika Scherbinski en het project graag aan je voor.

Even voorstellen…

Tanika werkt als adviseur duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV en heeft ervaring in consultancy en de energietransitie, vooral in zonne-energie. Tanika heeft het hele traject van A tot Z doorlopen, inclusief zonnepanelen op daken, zonneparken, haalbaarheidsstudies, subsidies aanvragen en installateurs zoeken. Ze was ook betrokken bij de projectontwikkelingen van zonneparken als adviseur. Daarnaast heeft ze vier jaar in de gemeenteraad van Amersfoort gezeten, waar ze op verschillende gebieden met duurzaamheid werkte. Tanika vindt maatschappelijke vraagstukken erg interessant en waardeert de mogelijkheid om te werken aan grotere opgaven en gemeenten.

Het doel van de pilot

De pilot ‘Zon op parkeerplaatsen’ heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het gericht op het versnellen van koplopersprojecten. Ten tweede ligt de focus op het opstellen van een handreiking. Tanika heeft zich tot nu toe vooral beziggehouden met het selecteren van koplopers. Ze heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met gemeentes, provincies, netbeheerders en energiecoöperaties om te achterhalen welke locaties interessant kunnen zijn. Er zijn verschillende soorten projecten voorgesteld, zoals carports op parkeergarages en initiatieven van energiecoöperaties of gemeentes. Er wordt nu een selectie gemaakt uit de lijst van projecten om deze gedurende het jaar te ondersteunen. Daarnaast werkt ze aan het opstellen van een handreiking om gemeentes te helpen bij het zelf oppakken van zon op parkeerplaatsen. Dit omvat onder andere het selecteren van locaties en mogelijke aanbestedingen, waarbij er ook gesproken is over het gezamenlijk tenderen van projecten in regionaal verband.

Waarom een focus op gemeenten?

Binnen het project ligt de focus in eerste instantie voornamelijk op gemeenten omdat zij het beste inzicht hebben in welke projecten er voor zon op parkeerplaats lopen. Veel initiatieven zijn op gemeentelijke grond waardoor de gemeente snel een rol speelt in het realisatieproces. Er leven daar ook nog veel vragen over welke rol zij moeten nemen en waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dat betekent niet dat in de volgende stap alle initiatief-projecten vanuit de gemeenten komen. Er wordt juist ook gekeken naar projecten van lokale energiecoöperaties en ondernemers, omdat daar ook veel te leren valt.

Wat zijn de voordelen van zonnepanelen boven parkeerplaatsen?

Ten eerste het optimale dubbele gebruik van de ruimte. Parkeerplaatsen zijn normaal gesproken grote lege velden zonder ander doel, maar met een carport erboven wordt de ruimte benut en biedt het voordelen voor de mensen die daar parkeren, zoals bescherming tegen regen en zonlicht. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden voor locaties en bedrijven waar geen zonnepanelen op het dak kunnen worden geplaatst. Bovendien kunnen er slimme combinaties worden gemaakt met laadinfrastructuur, wat past in de trend van een meer lokaal systeem waar vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.

Het is daarnaast ook een uitkomst voor gemeenten met weinig vrije ruimte, met name stedelijke gemeenten die al hebben aangegeven dat ze weinig groen hebben en geen zonnepark willen neerzetten. Deze gemeenten zijn juist op zoek naar plekken waar ze alternatieve vormen van duurzame energieopwekking kunnen realiseren. Daarom bieden grote parkeerterreinen juist een geschikte locatie voor dit doel.

Deel je ervaringen met ons!

Voor het project zijn we op zoek naar voorbeelden en ervaringen met betrekking tot het implementeren van zonnepanelen op parkeerplaatsen. Tanika werkt aan een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken als een eenvoudig stappenplan voor het realiseren van dergelijke projecten. Als input horen wij graag van gemeenten die al aan de slag zijn met zon op parkeerplaatsen, van brainstormfase tot aan de bouw en alles er tussen.

Ook nodigen we binnenkort partijen uit voor een marktconsultatie. We horen namelijk ook graag welke vragen daar leven en welke ervaringen er zijn.

Heb je nuttige ervaringen of wil je meedoen aan de marktconsultatie voor het onderzoek? Neem contact op met Tanika via: tanika.scherbinski@rhdhv.com

Afbeeldingen

Elektriciteit opwek

Registreren

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen