Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Tekstuele weergave van de infographic 'kenmerken van de regio'

Kenmerken

Bijna 2,4 miljoen inwoners, 1903 mensen per vierkante kilometer, 175 nationaliteiten, ruim 1,1 miljoen huishoudens, 128 duizend bedrijven en instellingen, gemiddeld 36,5 duizend euro bruto regionaal product per inwoner. De ruimte in de regio is verdeeld in 34% bebouwing, 31% agrarisch, 13% binnenwater, 9% recreatie, 8% bos en natuur, en 5% infrastructuur. Bron: CBS en MRDH.

Het aandeel van de regio Rotterdam Den Haag ten opzichte van heel Nederland

Inwoners: 13,7% van Nederland woont in de regio. Het is 3% van de oppervlakte van Nederland (zonder buitenwater). Warmtegebruik van de regio is 22% het elektriciteitsgebruik is 14% van het landelijke gebruik. 43% van de glastuinbouw staat in de regio. Bron: CBS en Klimaatmonitor.

Elektriciteitsvraag per sector

Woningen: 23% (in 2016), 25,2% (verwacht in 20230)
Utiliteit: 45,8% (in 2026), 42,4% (verwacht in 20230)
Glastuinbouw: 21,3% (in 2016), 20,9% (verwacht in 20230)
Verkeer: 1,6% (in 2016), 4,3% (verwacht in 20230)
Industrie: 8,2% (in 2016), 7,2% (verwacht in 20230)

Totaal: 12,2 Terawattuur in 2026, 14 Terawattuur in 2030

De (verwachte) verwarmingsvraag in de gebouwde omgeving

Dit onderdeel bevat geen exacte getallen in de originele infographic. Alleen gekleurde balkjes die een indicatie geven van de vraag van warmte en elektriciteit.

De (verwachte) elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving

Dit onderdeel bevat geen exacte getallen in de originele infographic. Alleen gekleurde balkjes die een indicatie geven van de vraag van warmte en elektriciteit.

 infographic kenmerken regio. In de tekst staan de belangrijkste kenmerken uitgeschreven.

 

 

Cookie-instellingen