Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Voor volksvertegenwoordigers

De energietransitie is volop aan de gang. Als volksvertegenwoordiger heeft u daar mee te maken. In 2021 heeft uw gemeenteraad, waterschapsbestuur of Provinciale Staten ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag. Allerlei partijen zijn nu aan de slag met de uitvoering hiervan.

Als volksvertegenwoordiger heeft u ook in de komende fase verschillende rollen bij de RES.:

  • Als kadersteller RES geeft u sturing aan de keuzes die gemaakt worden in de duurzame opwek van energie en het gebruik van bovengemeentelijke bronnen in de warmtetransitie. Informatie en voorstellen kunnen aan u voorgelegd worden door de energieregio Rotterdam Den Haag of door uw eigen organisatie.
  • Als controleur houdt u in de gaten of de gestelde doelen daadwerkelijk voor de benodigde effecten zorgen. Zijn of worden de strategische keuzes uit de RES 1.0 goed en tijdig verankerd in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen? Dragen de doelen concreet bij aan de CO2-reductie?
  • Als volksvertegenwoordiger vertaalt u signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. U stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weegt u verschillende belangen af.

Uw bijdrage aan de RES verloopt via uw bestuurder en/of college.

Als volksvertegenwoordiger heb je verschillende rollen bij de RES. Na het kijken van onderstaande video heb je daarvan een goed beeld.

Vraag en antwoord

De belangrijkste vragen en antwoorden over de RES en het RES-uitvoeringsprogramma hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

 

Handige links

De RES gespreksassistent
Voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie

Dilemma's democratische afstand en nabijheid
Dit essay door onafhankelijke onderzoekers geeft inzicht in hoe decentrale overheden op weg naar de RES 1.0 het democratisch proces hebben vormgegeven.

VNG-analyse: klimaat en energie scoren hoog in gemeentelijke coalitieakkoorden
De onderwerpen klimaat en energie spelen enorm in de gemeenten in ons land. Dat blijkt uit deze analyse van de coalitieakkoorden sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

 

 

Op de pagina ‘Uitvoering’ leest u meer over de planning en waar we ons de komende tijd op richten.

We kijken hoe en waar we binnen de energieregio duurzame energie gaan opwekken. Ook uw gemeente heeft een zoekgebied voor zon en/of wind. Deze kunt u vinden in de RES-monitor. De viewer is openbaar en toont de laatste stand van de zoekgebieden.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de zoekgebieden vast te leggen in het omgevingsbeleid. Daarnaast moet uw gemeente ervoor zorgen dat vergunningen worden verleend voor concrete zonne- en windprojecten. De vergunningen hiervoor worden vóór 2025 verleend.

Bij het definitief kiezen voor een locatie wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Dit is bijvoorbeeld van belang:

  • Past dit bij de ‘draagkracht’ van het landschap?
  • Hoeveel energie kan er worden opgewekt?
  • Is er genoeg beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en hoe gaan we hiermee slim om?
  • Wat vinden inwoners, belanghebbenden en politiek de beste plek?
  • Streeft de ontwikkelaar naar minimaal 50% lokaal eigendom?

Op de pagina’s Over de RES en RES 1.0 vindt u meer informatie over de inhoud, de samenwerking en het proces.

Cookie-instellingen