Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

 

Warmte in de regio

We gaan onze wijken en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas, maar met bijvoorbeeld warmte uit de diepe ondergrond (geothermie), uit warmte van oppervlakte-, drink- of afvalwater (aquathermie), restwarmte van de industrie of met elektrische oplossingen.

Uitgangspunten

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, te importeren of te transporteren. Daarom willen we vooral dat we minder energie gaan gebruiken, door te isoleren en door slimmer met onze energie om te gaan. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk warmte uit lokale en regionale bronnen, zodat elektrificatie van de verwarmingsvraag waar mogelijk wordt voorkomen. Zo blijft de elektriciteitsvraag minimaal. We kiezen voor een mix waarbij we hoogwaardige bronnen inzetten voor een hoogwaardige vraag.

 
 

Warmtenet

Is er relatief dichte bebouwing en een duurzame warmtebron? Dan is een warmtenet vaak de meest logische optie. Daarbij is een warmtenet in vrijwel alle gevallen een minder zware belasting voor het elektriciteitsnet dan een elektrisch alternatief.

Is er minder bebouwing? Gemeenten kunnen dan ook kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden van kleinschalige innovatieve lage temperatuur warmtenetten.

Elektrisch of hybride

Zijn warmtenetten geen optie, dan zijn bij goed te isoleren gebouwen volledig elektrische warmtepompen het beste alternatief.

Zijn zowel warmtenetten als volledig elektrische warmtepompen voor de komende 10 jaar nog geen optie, dan is isoleren in combinatie met een hybride warmtepomp een tussentijdse oplossing.

Duurzame gassen

In specifieke gebieden kan een hybride warmtepomp in combinatie met isolatie en duurzame gassen de enig mogelijke eindoplossing zijn. Maar de beschikbaarheid van groen gas is naar verwachting ook richting 2050 zeer beperkt voor de gebouwde omgeving. Ditzelfde geldt voor waterstof.

 

 

Kennisbank warmte

We hebben relevante documenten en informatie over het thema warmte handig bij elkaar gezet. 

Bekijk de kennisbank warmte

 

 

Nieuws

Er gebeurt veel op het gebied van warmte in onze regio. Hier staat het laatste nieuws. Wil je meer weten?

Bekijk meer nieuws

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"6","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260134"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Bekijk ook:

Warmte & regionale vraagstukken

Warmte, elektriciteit, het transport en de opslag: in het energiesysteem hangen veel dingen met elkaar samen. 

Lees verder

Warmte & samenwerking

De energieregio werkt met verschillende partijen samen om het benutten van warmte in de regio beter te organiseren.

Lees verder

Warmte & gemeenten
 

Het aardgasvrij maken van huizen gebeurt in de regie van de gemeente. Hiervoor hebben gemeenten plannen gemaakt.

Lees verder

 

 

 

Welke mogelijkheden zijn er in de regio voor duurzame warmte?

Onze regio heeft grote potentie voor restwarmte en geothermie. De restwarmte is CO2-vrij. Lage temperatuurbronnen zoals aquathermie en restwarmte uit datacenters leveren dan aan lokale warmtenetten. Delen van onze regio zullen ook worden verwarmd met (collectieve) warmtepompen. 

Op pagina 96-101 van de RES 1.0 vindt u een overzicht van de potentie van de verschillende mogelijkheden.

Voor onze regio is onlangs de potentie van geothermie beter in beeld gebracht.

 

 

 

Via de link 'potentie van geothermie' wordt deze infographic uitgelegd

 

Foto header bovenaan de pagina door: Dat Tran

Cookie-instellingen