Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Tekstuele weergave van de afbeelding 'Tijdlijn RES'

Tijdlijn

Om de gezamenlijk vastgelegde ambitie voor het opwekken van duurzame energie te realiseren is het nodig dat in januari 2025 vergunningen voor projecten zijn verleend. Dat betekent voor overheden: verankeren van de RES'en in ruimtelijk beleid eind 2023, begin 2024.

2013

Energieakkoord Nederland.

2019

Klimaatakkoord. Definitief Klimaatakkoord getekend. De RES is één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord.

2021 (juli)

Fit-for-55. Door Europese commissie. 

2022 (december)

Bestuurlijke afspraak. Randvoorwaarden scheppen om
democratisch vastgestelde RES'en uit te voeren met streefdoel 55 TWh.

2022 - 2030

RES Herijking 2.0. Maatwerk per regio. 

2023 (juli)

 • pMIEK. 1e overzicht maatschappelijk geprioriteerde energie-infrastructuur. 
 • Concept Nationaal Plan Energiesysteem. Start dialogen perspectief 2050. 
 • RES Voortgangsdocument 2023. Ten behoeve van PBL monitoring december 2023. 

2023 (november)

Tweede Kamerverziekingen.

2023 (december)

Definitief Nationaal Plan Energiesysteem

2024 (juni)

Europese verkiezingen

2024 (september)

Concept provinciale Energievisie

2025

Energiewet en Warmtewet

2025 (januari)

Omgevingsvergunningen voor het realiseren van minimaal 35 Terawattuur zijn verleend.

2025 (februari)

pMiek. Tweede overzicht maatschappelijk georienteerde energie-infrastructuur. 

2025 (juli)

RES voortgangsdocument. Ten behoeve van PBL monitor december 2025.

2026

Gemeenteraadsverkiezingen

2027

 • Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
 • Herijking Nationaal Plan Energiesysteem

2030 (januari)

In 2030 wordt minimaal 35 Terawattuur duurzame elektriciteit op land geproduceerd. 

2035

CO2-vrij elektriciteitssysteem

2050 (januari)

Duurzame Energie. Nederland is klimaatneutraal. 

 

Verschillende gekleurde lijnen langs de tijdlijn geven verschillende fasen aan.

 • Van 2020 tot en met 2050:
  • 1. intensivering dialoog met de samenleving.
  • 2. Slimmer benutten en uitbreiden van het energienet.
 • Van 2022 tot eind 2025: Maatwerk per regio. RES Herijking 2.0.
 • Van 2022 tot februari 2026: gebiedsgericht werken en samenhang andere ruimtelijke opgaven.
 • Van 2022 tot 2030: Provinciale overzichten prioriteiten maatschappelijke netinfrastructuur (pMIEK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visuele tijdlijn. In de tekst staan de afbeelding uitgeschreven.

 

 

Cookie-instellingen